ประเทศลาว

ประวัติศาสตร์

ภูมิศาสตร์

วัฒนธรรม / ศาสนา

การท่องเที่ยว / การขนส่

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

จองห้องพักออนไลน์

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม


ลาว (ลาว: ລາວ) หรือชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว: ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, อักษรย่อ: ສປປ.ລາວ) เป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่ 236,800 ตารางกิโลเมตร มีพรมแดนติดต่อกับจีน ทางทิศเหนือ ติดต่อกับพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับเวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก กั้นด้วยแม่น้ำโขงเป็นบางช่วง

Weather map

Select on the map the place you would like to know the forecast

Vientiane, LAOS

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Luang Prabang, LAOS

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Huay Xai, LAOS

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Savannakhet, LAOS

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Pakse, LAOS

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Sam Nuea, LAOS

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

แหล่ง : https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศลาว