⇐ วัฒนธรรม / ศาสนา

ภาพรวม ⇒

การท่องเที่ยว / การขนส่

การท่องเที่ยวในประเทศลาว

อันดับ ประเทศ ค.ศ. 2014 ค.ศ. 2013 ค.ศ. 2012 ค.ศ. 2011
* อาเซียน 3,224,080 3,041,233 2,712,478 2,191,224
1 ไทย 2,043,761 2,059,434 1,937,612 1,579,941
2 เวียดนาม 1,108,332 910,164 705,596 561,586
3 จีน 422,440 245,033 199,857 150,791
4 เกาหลีใต้ 96,085 81,799 53,829 34,707
5 สหรัฐอเมริกา 61,460 61,608 53,380 50,092
6 ฝรั่งเศส 52,146 52,411 46,903 44,399
7 ญี่ปุ่น 44,877 48,644 42,026 37,883
8 สหราชอาณาจักร 39,061 41,741 35,964 35,622
9 ออสเตรเลีย 44,964 35,441 33,878 31,874
10 เยอรมนี 29,800 29,250 23,417 21,280

การขนส่งในประเทศลาว

การคมนาคมในประเทศลาว ประเทศลาวมีระบบการคมนาคมที่ทันสมัยและหลากหลาย รวมไปถึงสนามบินต่าง ๆ ด้วย แต่ประเทศลาวไม่มีด้านใดติดกับทะเล ดังนั้นประเทศลาวจึงไม่มีท่าเรือแต่อย่างใด

รถไฟ

ในอดีตสมัยฝรั่งเศสปกครองในคริสต์ศตวรรษที่ 20 ได้มีการสร้างทางรถไฟในบริเวณดอนเด็ดและดอนคอน ซึ่งเป็นเกาะกลางแม่น้ำโขงทางตอนใต้ของลาว ยาว 7 กิโลเมตร โดยเป็นรางขนาด 600 มิลลิเมตร เพื่อใช้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าผ่านเขตน้ำตกและเกาะแก่ง ปัจจุบันยังเหลือร่องรอยทางรถไฟ ซากสะพาน และหัวรถจักร

หลังจากยุคนั้นประเทศลาวก็ไม่มีระบบรถไฟ จนในปี พ.ศ. 2550 จึงได้มีการก่อสร้างรางต่อจากเครือข่ายรถไฟไทยออกไป 3.5 กิโลเมตร ข้ามสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่ 1 เข้าสู่ประเทศลาว และได้มีการสำรวจเพื่อสร้างต่อไปอีก 12 กิโลเมตรไปยังเวียงจันทน์

นอกจากนั้นประเทศลาวก็ยังไม่มีการคมนาคมติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านใดทางรถไฟ ถึงแม้ว่าจะมีข้อเสนอในการสร้างติดต่อกับจังหวัดฮาทินห์ในประเทศเวียดนาม มาก่อนก็ตาม ประเทศเพื่อนบ้านต่าง ๆ ใช้รางขนาด 1000 มิลลิเมตร รวมทั้งรางที่ไปถึงยูนนานในประเทศจีน

ทางหลวง

ประเทศลาวมีทางหลวงด้วยกันทั้งสิ้น 21,716 กิโลเมตร ในจำนวนนั้น 9,673.5 กิโลเมตรเป็นทางลาดยาง และที่เหลืออีก 12,042.5 กิโลเมตรเป็นทางลูกรังและประเทศลาวขับรถทางขวา

ประเทศลาวกำลังอยู่ในระหว่างการสร้างทางหลวงใหม่โดยใช้เงินทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นเชื่อมแขวงสะหวันนะเขด กับเขตแดนเวียดนามที่ลาวเบา ซี่งเมื่อเสร็จจะเป็นผลทำให้การเดินทางผ่านประเทศลาวสะดวกมากขึ้น ถนนสายนี้ปัจจุบันใช้เวลาเดินทางทั้งหมดราวสองสามชั่วโมงเมื่อเทียบกับ 9 ชั่วโมงบนถนนที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ (แต่ทิวทัศน์สวย) ในปี พ.ศ. 2545

การคมนาคมทางน้ำ

ประเทศลาวมีแม่น้ำที่ใช้ในการคมนาคมได้ 4,587 กิโลเมตร ส่วนใหญ่คือแม่น้ำโขงและลำคลองที่แยกออกไป และอีก 2,897 กิโลเมตร ที่บางส่วนใช้ในการคมนาคมได้ด้วยเรือที่ลึกลงไปจากผิวน้ำไม่เกินครึ่งเมตร

สนามบิน

ประเทศลาวมีสนามบินทั้งหมด 52 แห่ง ซึ่งมีอยู่เพียง 9 แห่งเท่านั้นที่มีรันเวย์ลาดยาง ส่วนอีก 43 แห่งไม่มี และสนามบินทั้งหมดที่มารันเวย์ลาดยาง เฉพาะสนามบินนานาชาติวัตไตเท่านั้นที่มีระยะทางมากกว่า 2,438 เมตร ส่วนที่เหลือที่มีรันเวย์ลาดยาง สนามบินสี่แห่งมีรันเวย์ยาว 1,524 - 2,437 เมตร และสี่แห่งที่เหลือมีระยะทางระหว่าง 914 - 1,523 เมตร

สนามบินที่เหลือที่ไม่มีรันเวย์ลาดยางจำนวน 43 แห่ง มีสนามบินเพียงแห่งเดียวเท่านั้นที่มีความยาวมากกว่า 1,524 เมตร; 17 แห่งมีความยาวระหว่าง 914 - 1,523 เมตร ส่วนอีก 25 แห่งสุดท้ายมีรันเวย์ที่มีความยาวน้อยกว่า 914 เมตร

ประเทศลาวมี 2 สายการบินคือ การบินลาว และ ลาวเซ็นทรัลแอร์ไลน์

แหล่ง : https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศลาว