บาหลี

ประวัติ

ภูมิศาสตร์

วัฒนธรรม

การท่องเที่ยว

การประกาศ

จองห้องพักออนไลน์

ข้อเสนอแนะ

กิจกรรม

บาหลี (อินโดนีเซีย: Bali) เป็น 1 ใน 34 จังหวัดของประเทศอินโดนีเซีย เมืองสำคัญคือเดินปาซาร์ พื้นที่ทั้งหมด 5,634.40 ตารางกิโลเมตร มีประชากรทั้งสิ้น 3,422,600 คน ความหนาแน่นของประชากร 607 คน/ตารางกิโลเมตร ภาษาที่ใช้คือภาษาอินโดนีเซียและภาษาบาหลี

Weather map

Select on the map the place you would like to know the forecast

Bali, BALI

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Ubud, BALI

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Denpasar, BALI

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Kuta, BALI

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Singaraja, BALI

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

Negara, BALI

Today

Tomorrow

Day +2

Day +3

Day +4

www.wikipedia.org